Başvuru Koşulları

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na katılmak için aranan şartlar aşağıda yer almaktadır:


  • T.C. Vatandaşı olan,
  • 01.01.1997 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan,
  • Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezun olan, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okuyan ya da mezun olan, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okuyan ya da mezun olan kişiler başvuru yapabilir.
  • Kendi adına resmi kayıtlı ticari firması, markası olan ve ticari sponsoru bulunan veya kendisine ve/veya 3. şahıslara ait herhangi bir fiziksel/online mecrada ürün satışı yapan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışmasına katılamaz. Bu şartı sağlamadığı halde başvuruda bulunan yahut başvurduktan sonra herhangi bir aşamada bu şartı sağlamadığı tespit edilen adaylar katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler. İHKİB, bu madde kapsamında verilen yanlış bilgi sebebiyle uğradığı zarara ilişkin her türlü tazminat hakkını saklı tutar.
  • Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ve Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında daha önce ilk üç dereceye girmemiş olmak ve yıl içinde İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen herhangi bir tasarım yarışmasından maddi para ödülü almamış olmalıdır. Bu şartları sağlamadığı halde başvuruda bulunan yahut başvurduktan sonra herhangi bir aşamada bu şartı sağlamadığı tespit edilen adaylar katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler. İHKİB, bu madde kapsamında verilen yanlış bilgi sebebiyle uğradığı zarara ilişkin her türlü tazminat hakkını saklı tutar.
  • Online ve fiziken gerçekleştirilecek Final gecesinde görev yapan Jürisi’nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

Hemen Başvur